Aanpak

Onze visie

We stellen ons de duurzame ontplooiing van mensen met een zorgvraag tot doel. Onder duurzame ontplooiing wordt wat ons betreft verstaan:

– in ecologische zin: het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl
– in sociale zin: het ontwikkelen van praktische en ambachtelijke vaardigheden bij mensen met een zorgvraag in een sociale context
– in economische zin: het continue verbeteren van de kwalitatieve zorg en begeleiding voor mensen met een zorgvraag tegen maatschappelijk verantwoorde kosten

We doen dit door:

– de begeleiding en ontwikkeling van mensen met een zorgvraag en afstand tot de arbeidsmarkt door samenwerking met vakmensen
– het organiseren van maatschappelijke activiteiten voor en door mensen met een zorgvraag, gericht op duurzaam voedsel en het buitenleven
– het aangaan van wederkerige relaties met leveranciers, vrijwilligers en lokale organisaties waardoor sociale netwerken worden versterkt