beleidsplan Zorggroep Erve het Geurts

Zorggroep Erve het Geurts is verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een hulpvraag. Het bestuur werkt met een meerjarenplan om de Zorggroep verder te ontwikkelen.

Het Beleidsplan Zorggroep Erve het Geurts 2016-2020 is beschikbaar voor geïnteresseerden.

Het jaarverslag 2015 wordt in overleg met de accountant medio 2016 opgesteld en via deze weg openbaar gemaakt.