disclaimer

De site www.ervegeurts.nl bevat verwijzingen of 'hyperlinks' naar andere sites die buiten het domein van Stichting Erve het Geurts liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Erve het Geurts. Erve het Geurts is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Erve het Geurts geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@ervegeurts.nl.

Copyright

Het copyright en alle rechten op teksten, afbeeldingen, foto's en overige, en alle andere intellectuele rechten betreffende de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan Erve het Geurts, tenzij anders weergegeven. Het is niet toegestaan om materiaal van deze site te verkopen of te kopiëren zonder toestemming vooraf. Ook commercieel gebruik, gebruik van het logo of het publiceren van enig materiaal op de website van Erve het Geurts is zonder toestemming vooraf niet toegestaan.

Voor toestemming voor het gebruik en aanvraag van materiaal kunt u mailen naar: info@ervegeurts.nl. Links naar deze site zijn natuurlijk welkom. We stellen het op prijs als u ons hier van tevoren op de hoogte stelt.

Privacy beleid

Erve Het Geurts vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van deelnemers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Geen gebruik van gegevens door derden

Erve Het Geurts stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Erve Het Geurts is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zal zij zich uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden (via web statistics), zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Erve Het Geurts haar informatievoorziening verder kan optimaliseren.

Privacybeleid van derden

Op de website van Erve Het Geurts treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Erve Het Geurts behorende, websites. Erve Het Geurts kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met Erve Het Geurts.

Wijzigingen

Erve Het Geurts behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de disclaimer, copyright en het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de wettelijke eisen zoals deze gesteld zijn (zoals bijv. in de in de Wet bescherming persoonsgegevens).