Over Het Geurts

Het Geurts – historie en hedendaagse doelen

Het Geurts is van origine een boerenerf, tussen Hengelo en Beckum in Overijssel. De boerderij kent een lange historie,
waarbij Erve Het Geurts met name in de vorige eeuw een belangrijke sociale functie had in de omgeving van Hengelo en in het buurtschap Oele.
De huidige bewoners, 2 families, besloten in 2015 om een deel van het erf opnieuw een sociale functie te geven.

Het project DemenTalent werd gestart in augustus 2015, met hulp van Wijkracht, DAZ en Carintreggeland. In het project nemen mensen met beginnende dementie deel aan zinvolle vrijetijdsbesteding. Er werd voorafgaand een stichting opgericht en een bestuur aangesteld. In 2016 werden de statuten aangescherpt en werden de twee kerndoelen die de initiatiefnemers gesteld hadden ondergebracht in separate stichtingen. 

Stichting Zorggroep Erve Het Geurts in Hengelo heeft tot doel activerende zorg en werkbegeleiding te bieden aan mensen met een hulpvraag. De Zorggroep begeleidt mensen met beginnende dementie of met risico op sociale eenzaamheid. Daarnaast zijn ook mensen met een hulpvraag op het gebied van werkbegeleiding welkom. Door kleinschalige en activerende samenwerkingsprojecten wordt eenzaamheid voor- komen, structuur aangebracht en de afstand tot de samenleving verkleind.

Stichting Noaberschap het Geurts heeft tot doel de gronden en omgeving van Erve het Geurts te behouden door duurzame ontwikkeling en activiteiten. Het bestuur heeft voor deze stichting een beleidsplan vastgesteld dat in 2017 verder vorm zal krijgen.

Het bestuur, de begeleiders en de overige ondersteuners zetten zich in op vrijwillige basis.