Privacybeleid

Het Geurts heeft de uitgangspunten voor het privacy beleid op 19 april 2018 besproken met de Raad van Toezicht van de Zorggroep. In deze vergadering is tevens besloten penningmeester de heer Geert Bolks te benoemen als functionaris AVG.

De stichting heeft conform de richtlijnen van de wet AVG een register voor privacy beleid opgesteld. In dit register staat wie er toegang heeft tot de persoonsgegevens van onze deelnemers en medewerkers. En met welk doel zij deze toegang hebben. We hebben er uiteraard voor gezorgd dat deze gegevens bewaard worden op een veilige plek en niet zonder uw toestemming worden gedeeld met derden.

Bij de intake voor de dagbesteding wordt u gevraagd welke gegevens u wilt delen met de organisatie, met het oog op de privacy en veiligheid van alle betrokkenen.

De stichting heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met:

 

ECKG (klachtenregeling en vertrouwenspersonen)

De Visionair (financiële en personeelsadministratie)

AsterZorg (onderaannemerschap WMO)