Privacybeleid

Het Geurts heeft de uitgangspunten voor het privacy beleid op 19 april 2018 besproken met de Raad van Toezicht van de Zorggroep. In deze vergadering is tevens besloten penningmeester de heer Geert Bolks te benoemen als functionaris AVG.

De stichting heeft conform de richtlijnen van de wet AVG een register voor privacy beleid opgesteld.

De stichting heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met:

 

ECKG (klachtenregeling en vertrouwenspersonen)

De Visionair (financiële en personeelsadministratie)

AsterZorg (onderaannemerschap WMO)