Wat biedt het erf nog meer?

Erve het Geurts hecht ook aan een duurzame ontwikkeling van de omgeving en het overdragen van kennis op het gebied van het landleven. In het bijzonder waar het gaat om kruiden, fruit en bloemen. We beschouwen het aan elkaar overdragen van deze kennis als Nieuw Noaberschap.

Om meer mensen in staat te stellen hiervan kennis te nemen is het mogelijk gebruik te maken van ons rustpunt voor fietsers en wandelaars.

Op kleine schaal bieden we tevens workshops aan op het gebied van het landleven.

Tot slot is het mogelijk om op ons erf gemaakte natuurlijke producten te bekijken en te kopen. Deze producten worden mede mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers met en zonder hulp- of zorgvraag.